mượn các yếu tố nhà máy nghiền hố và nhà cung cấp ở nam phi