những công cụ và máy móc nào được sử dụng trong khai thác vàng ngày nay