nhà phát minh trong các giải pháp khai thác vàng gulin