làm thế nào để chúng tôi khai thác mangan trong bukit mertajam