tiêu thụ thấp ít đầu tư hơn nhà máy raymond với tần suất cao