dữ liệu của các mỏ đá và máy nghiền trong quá trình khai thác mỏ